Розмір процентів (відсотків) за користування фінансовим кредитом