Перелік обов’язкових документів
Найменування документу Чи завантажено Інформація
1. Інформація про перелік фінансових послуг Так Переглянути
2. Відомості про власників істотної участі Так
3. Відомості про склад наглядової ради Ні Причина: не створено наглядову раду
4. Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи Так
5. Річна фінансова та консолідована звітність Так Переглянути
6. Аудиторський висновок Так Переглянути
7. Ухвала порушення справи про банкрутство або санації (у разі початку процедури) Ні Причина: не порушено справи про банкрутство або санації
8. Рішення про ліквідацію (у разі початку процедури ліквідації) Ні Причина: не приймалось рішення про ліквідацію
9. Звіт про корпоративне управління (для фінансових установ, утворених у формі акціонерних товариств) Ні Причина: не є акціонерним товариством
10. Інша інформація Так
11. Відомості про ліцензії та дозволи Так Переглянути